Tales of Phantasia

Vad är gjort:

Allt! :)

Gjort av:

Dark Force - Programmering
Chess Piece Face - Engelsk översättning
Makokichi - Engelsk översättning
Sanite - Översättare, projektledare, viss hacking, korrekturläsare.
Mårten Woxberg - Översättare
Hyuga - Översättare
FaaaZ - Grafik
Darth Apoc - Översättare
Scotcher - Översättare
Masterclone - Översättare
Grillo - Översättare, korrekturläsare

Skärmdumpar:


Nerladdning: Version 1.0

Engelsk översättning: DeJap